Graphic Design

עיצוב גרפי

עיצוב גרפי עוסק במהותו בשילוב בין טקסט ותמונה לשם העברת המסר לקהל היעד בצורה חזותית בלבד.

תפקידו של המעצב הגרפי הוא להעביר את המסר בצורה מידית ואחידה, באופן קליט, מהיר וזכיר ככל הניתן. על מנת לעשות זאת, נדרש ידע וניסיון מקצועי. המעצב הגרפי משתמש במרכיבי השפה שרכש: שימוש נכון בצבע, קומפוזיציה טיפוגרפיה ועוד.